lnwshop logo

หน้าแรก 

                การเลือกผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเริ่มตั้งแต่วิธีการเพาะปลูก   

 

ซึ่งต้องได้รับการเพาะเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องความชื้น แสงสว่าง และสารอาหารที่ได้รับ

 

ขณะเดียวกันขั้นตอนการแปรรูปก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ เพราะถือเป็นกระบวนการที่จะสกัด

 

สารโพลีแซคคาไรด์จากตัวเห็ดเองออกมาให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการบรรจุภัณฑ์ก็ควรเป็นบรรจุภัณฑ์

 

ที่สามารถกันความชื้นได้ดี เพื่อป้องกันเห็ดหลินจือขึ้นราเนื่องจากเห็ดหลินจือค่อนข้างไวต่อความชื้น

           

 

ที่ AU Farm เห็ดหลินจือแดงของเราแตกต่างจากเห็ดหลินจือตามท้องตลาดทั่วไป

 

ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ

             

  • เลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุด

           

เราผลิตเห็ดหลินจือแดงปลอดสารพิษ สายพันธ์ G2 เป็นสายพันธ์ที่ให้สารสำคัญสูงที่สุดในบรรดาเห็ดหลินจือ

 

ทั้งหมด และยิ่งปลูกในเมืองไทยสารสำคัญจะยิ่งสูง สูงกว่า หลินจือที่มาจาก เกาหลี จีน หรือญี่ปุ่น เพราะเป็น

 

สายพันธ์ที่ต้องการอากาศแบบเมืองไทย อุณภูมิที่จะเจริญเติบโตดีที่สุดและจะให้สารมากสุดจะอยู่ที่ 25-30

 

องศา ซึ่งเป็นอากาศในบ้านเรา อีกทั้งยังเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่ปลูกในโครงการหลวงสวนจิตรลดาอีกด้วย

             

  • ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต

     

เราใส่ใจในทุกขั้นตอน ด้วยความพิถีพิถัน  ตั้งแต่กระบวนการเลือกวัตถุดิบในการทำก้อน ไปจนถึงกระบวนการ

 

ผลิต เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทำเพื่อให้ได้เห็ดหลิน

 

จือแดงปลอดสารพิษ  

                 

  • สารอาหารสูง

 

เห็ดหลินจือแดงจาก  AU Farm มีสารต้านอนุมูลอิสระ (Polysaccharide) ที่สูงมากถึง 90%ป้องการเซลล์

 

เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ โดยเราพิถีพิถันในการเก็บเห็ดหลินจือในระยะที่ให้สารอาหารสูงสุดคืออยู่ในช่วง  60-

 

90 วัน ซึ่งในทางกลับกันถ้าเราเลือกเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากนี้ แม้ว่าจะได้เห็ดหลินจือแดงดอกใหญ่  แต่

 

ภายในนั้นสารอาหารที่อยู่ในเห็ดจะลดลงถึง 50%

  

 

คือต้องดื่มน้ำบ่อย ๆ เพื่อให้กระบวนการล้างพิษมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และสำหรับผู้ที่ทานยาแผนปัจจุบันก็ยังสามารถรับประทาน

เห็ดหลินจือได้โดยไม่ต้องหยุดยาของแพทย์

แต่ควรทานเห็ดหลินจือหลังจากทานยาแผนปัจจุบันแล้วประมาณ  1 ชม.

ซึ่งจะช่วยในการบำบัดโรคตามแนวทางทฤษฏีการแพทย์ผสมผสาน

 

 

 

 


 

เห็ดหลินจือมีสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจำนวนมาก หนึ่งในสารสำคัญ คือโพลีแซคคาไรด์

 

(Polysaccharide)  ซึ่งช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกาย ในเห็ดหลินจือแต่ละชนิด

 

จะมีปริมาณสารโพลีแซคคาไรด์ในปริมาณที่แตกต่างกัน แต่จากงานวิจัยต่างๆ พบว่า

 

เห็ดหลินจือสายพันธุ์ที่มีสารโพลีแซคคาไรด์มากที่สุดในบรรดาเห็ดหลินจือทั้งหมด คือ

 

"เห็ดหลินจือแดง" และยังเป็นสายพันธุ์ที่มีสรรพคุณทางยาดีที่สุดอีกด้วย

           

        

 

      1)   สามารถฟื้นฟูสุขภาพจากการป่วย จนถึงอาการเริ่มป่วย จนกลับมามีสุขภาพที่ดีได้

 

          เพราะเห็ดหลินจือแดง

  

            - สามารถล้างสารพิษและขจัดสารพิษออกจากร่างกาย  (Detoxification)

 

            - จากการศึกษาพบว่า เห็ดหลินจือทำให้ตับแข็งแรง ส่งผลให้เลือดบริสุทธิ์ สะอาด สามารถบำรุง

              

              และล้างสารพิษออกจากตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคตับ

              

              อักเสบได้

 

            - คืนสมรรถนะในการเยียวยาและรักษาตัวเองได้

 

            - เสริมสร้างและฟื้นฟูของระบบของร่างกาย ช่วยซ่อมแซม ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายให้กลับมามีชีวิตใหม่

 

            - มีความสามารถในการควบคุมระบบการไหลเวียนของเลือด ลดความดันโลหิต ลดปริมาณน้ำตาล

             

              ในเลือดช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง

 

            - สามารถล้างหลอดเลือดที่อุดตัน และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงหัวใจ

             

              และอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

 

            - ช่วยเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญอาหาร

 

            - สารสำคัญในเห็ดหลินจือ ช่วยผ่อนคลายระบบประสาท จึงทำให้นอนหลับสนิท

       
2)   เสริมสร้างและปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน

            -  สามารถสร้างระบบภูมิต้านทาน   เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว   โดยเห็ดหลินจือจะมี

              

               สารโพลีแซคคาไรด์ซึ่งช่วยกระตุ้นเซลล์ Lymphocyte-T ทำให้บรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ ผื่นคันได้

       
3)  ชะลอความชรา เพิ่มมัลติ-เอนไซม์ในระบบร่างกาย เพิ่มการต่อต้านออกซิเดชันในการ

             

             กำจัดอนุมูลอิสระช่วยคงความอ่อนเยาว์

 

            -  เห็ดหลินจือมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมาก ช่วยป้องการเซลล์เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ

              

               ชะลอความร่วงโรยแห่งวัย 

 

            -  เพิ่มระบบมัลติ-เอนไซม์ในระบบของร่างกาย และเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยเฉพาะ

              

               “เห็ดหลินจือแดง  มีประสิทธิภาพมาก

 

           -  ปรับร่างกายให้สมดุลที่สำคัญ เห็ดหลินจือมีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย สามารถ

             

              บริโภคได้ในระยะยาว ความสามารถในการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ของเห็ดหลินจือ

              

              สามารถยืนยันได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองใช้กับผู้ป่วยจำนวนมาก 

 

หมายเหตุ : กระบวนการล้างพิษของเห็ดหลินจืออาจทำให้เกิดการปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้ มีไข้

 

ปวดตามข้อ ท้องเสีย  น้ำมูกไหล ไอ เป็นต้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงรับประทาน 3-7 วัน จนเห็ดหลินจือ

 

ได้ขับสารพิษออกจากร่างกายและร่างกายเริ่มปรับสภาพได้แล้วอาการดั่งกล่าวจะค่อยๆ หายไป

 

 

 

 

-  กลุ่มผู้สูงวัยและก่อนผู้สูงวัย ที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ คอเรสเตอรอลสูง  เส้นเลือดอุดตันในสมอง  โรคตับ 

โรคไต   โรคหอบหืด  ภูมิแพ้ต่าง ๆ    

 

-  กลุ่มคนวัยทำงาน ที่เผชิญความเครียด เพราะเห็ดหลินจือแดงจะช่วยเพิ่มพูนสารอาหาร เพิ่มความ

กระฉับกระเฉง ชะลอวัย

 

กลุ่มคนมีโรคประจำตัวภูมิแพ้ สามารถทานเห็ดหลินแดงอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็ดหลินจือแดงสามารถสร้าง

ระบบภูมิต้านทาน ช่วยบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ ผื่นคันได้ รวมถึงผู้ที่เป็นไข้หวัดบ่อย มีภูมิต้านทานต่ำ 

 

ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิต เบาหวาน

ผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการทำรังสีบำบัด (คีโม) มาก่อน

ผู้ที่ต้องการบำรุงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

           

นอกจากนี้ ยังสามารถรับประทานเห็ดหลินจือแดงร่วมกับยาแผนปัจจุบันโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ โดยรับ

ประทานเห็ดหลินจือแดงหลังจากทานยาแผนปัจจุบันไปแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อร่างกายในการ

บำบัดโรคตามแนวทางทฤษฎี “การแพทย์ผสมผสาน”

           

แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเลือกรับประทานเห็ดหลินจือแดงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

จึงจะมั่นใจและได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เห็ดหลินจือแดงของ AU Farm ภายใต้การดูแลของ

บริษัท ทัดช์  อินสไป จำกัด เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาย่อมเยาและมีคุณภาพ

จากโรงงานที่ทันสมัย ปลอดภัย และเชื่อถือได้

 

 

 

ภายใต้การดูแลของ บริษัท ทัดช์ อินสไป จำกัด ร้านขายสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ

เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรในราคาถูกและมีคุณภาพ

จากโรงงานที่ทันสมัย  ปลอดภัย และเชื่อถือได้

AU Farm  เราผลิตเห็ดหลินจือแดงปลอดสารพิษ   พันธุ์ G2   ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด  

ให้สารสำคัญมากที่สุดในบรรดาเห็ดหลินจือทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นสายพันธุ์เดียวกับ

ที่ปลูกในโครงการหลวงฯ อีกด้วย

ทุกขั้นตอนเราทำด้วยความพิถีพิถัน   ตั้งแต่กระบวนการเลือกวัตถุดิบในการทำก้อนจนกระทั่งกระบวนการผลิต 

เราใช้วัตุดิบจากธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทำเพื่อให้ได้

เห็ดปลอดสาร หรือเห็ด  “Organic”

ทำให้เห็ดหลินจือของเราแตกต่างจากเห็ดหลินจือตามท้องตลาดทั่วไป

 

...เราเก็บเห็ดหลินจือในระยะที่ให้สารอาหารสูงสุดคืออยู่ในช่วง  60-90 วัน

ถ้าเก็บหลังจากนี่เห็ดจะดอกใหญ่จริง  แต่สารอาหารที่อยู่ในเห็ดจะลดลงถึง 50%

 

 

 

 

 

             

1ห่อ (ในรูป)  คือ  1 ขีดทานได้ประมาณ  20  วัน  ราคา  390 บาท  ส่ง ems ฟรี!!!

ทาง AU Farm จะไม่นำเห็ดหลินจือแดงมาอบแห้งค้างไว้นานๆ

ราจะอบแห้งในปริมาณที่พอขายในระยะเวลาสั้นๆ ถ้าหมดก็จะนำเห็ดหลินจือแดงสดมาอบแห้งใหม่

เพื่อให้ลูกค้าได้รับเห็ดหลินจือแดงที่ใหม่เสมอ ถ้ามีเห็ดแห้งเหลือค้าง เราจะนำไปแปรรูปทันที

 

           วิธีการต้มเห็ดหลินจือแดงคือ

-     นำเห็ดหลินจืออบแห้งประมาณครึ่งถึง 1 ดอก  ล้างน้ำสะอาด  ไม่ต้องล้างนานแค่ผ่าน ๆน้ำ

แล้วใส่ลงในหม้อ  (หรือถ้าเป็นหม้อดินได้ยิ่งดี)

-     นสารส่น้ำสะอาดลงในหม้อต้มประมาณ 2 ลิตร   ต้มจนเดือดปุดๆ (ต้มประมาณ 15 นาที)

-     จากนั้นหรี่ไฟลงในลักษณะเหมือนการตุ๋นยา   ต้มต่อไปอีกประมาณ 15 นาที แล้วจึงปิดไฟ

-     จากนั้นตักกากเห็ดหลินจือออก   รอให้อุ่น ๆ พร้อมรับประมาณ

ข้อแนะนำในการรับประทาน

-     ควรดื่มน้ำเห็ดหลินจือในอุณหภูมิที่เท่ากับอุณหภูมิร่างกาย 

      สามารถดื่มแทนน้ำได้ตลอดทั้ง วัน  (กรณีดื่มเพื่อสุขภาพ)

-     สามารถเพิ่มน้ำตาลหรือน้ำผึ้งเพิ่มรสชาติได้

-     วิธีการเติมน้ำผึ้งให้เติมเฉพาะแก้วที่จะกิน  ไม่ให้เติมทั้งหม้อขณะตั้งไฟเพราะจำทำให้คุณค่า   

      ของน้ำผึ้งลดลง

-     ต้มแล้วถ้าดื่มไม่หมดให้อุ่นเช้าเย็น

 

 

 

                

ขนาดเม็ดละ 500 มิลลิกรัม   1  กระปุก มี 30 เม็ด

ซื้อ 1 กระปุก  690 บาท  ช่วงโปรโมชั่นเหลือกระปุกละ 665 บาท

ซื้อ 10 กระปุกขึ้นไป เหลือกระปุกละ  500 บาท ส่ง ems ฟรี!!!

            วิธีรับประทาน

-  รับประทานวันละ 1 เม็ด ก่อนอาหาร 15-30 นาที

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

            ทานร่วมกับวิตามินซีจะดีมาก  เพราะวิตามีนซี จะช่วยดึงสารสำคัญจากเห็ดหลินจือเข้าสู่ร่างกาย

            ได้มากขึ้น      

 


 


ยาที่ผ่านการขึ้นทะเบียน ต้องมีเครื่องหมายอาหารและยา (อย.) หรือไม่?

ทั้งยาแผนปัจุจบัน และยาแผนไทย หรือแผนทางเลือก (ยาแผนโบราณ) ต้องขึ้นทะเบียนยากับทางคณะ

กรรมการอาหารและยาเมื่อผ่านการขึ้นทะเบียนยาแล้ว จะได้เลขทะเบียนยา หรือทะเบียนยาเลขที่ หรือ

Reg. No. ตามด้วยอักษรและตัวเลข เช่น เลขทะเบียนยาที่ G 70/48 หรือทะเบียนยาเลขที่ G 70/48 หรือ

Reg. No. 70/48 โดยไม่ต้องมีกรอบ อย. (ถ้ายาใส่เลขทะเบียนเป็นกรอบ อย. ให้สันนิษฐานว่าเป็นยาที่ไม่

ได้ขึ้นทะเบียนยา) แสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ 

 

G หมายถึง ขึ้นทะเบียนยาเป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ ผลิตในประเทศ

 

            

 

 


 

ร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นจากเซลล์มากกว่า  63  ล้านล้านเซลล์  

ซึ่งจากการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เราดำรงค์อยู่นั้น  

ทำให้เราได้รับสารพิษมากมาย  เซลล์ของเราเริ่มอ่อนแอ  บาดเจ็บ จนกระทั่งกลายพันธุ์

และร่างกายของเราจะเริ่มส่งสัญญาณด้วยการที่เราเริ่มเจ็บป่วยนั่นเอง

 

 

 

1.   สามารถฟื้นฟูสุขภาพของเราจากการป่วย  จนถึงอาการเริ่มป่วย  จนกลับมามีสุขภาพที่ดี

      ในที่สุด   เห็ดหลินจือแดงสามารถช่วยให้หายป่วยและช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยได้เพราะ


   - สามารถล้างสารพิษและขจัดสารพิษออกจากร่างกาย

   - ส่งเสริมความสามารถในการรักษาตัวเองของร่างกาย

   - เพิ่มระบบมัลติเอนไซมในระบบของร่างกาย และเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยเฉพาะ

           เห็ดหลินจือแดง”  มีประสิทธิภาพมากสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ ทำให้ตับแข็งแรง 

           ทำให้เลือดของเรา บริสุทธิ์สะอาด บำรุงและล้างสารพิษออกจากตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ลองเปรียบเทียบบทความนี้ดูกับงานวิจัยหลายๆ อัน และลองศึกษาดูจะพบว่าเห็ดหลินจือแดง

           สามารถปกป้องตับได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ 

 

2.     2.  เสริมสร้างและปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันของเรา

          - เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเรา ทำให้เราไม่ป่วยบ่อย ๆ  ช่วยควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน ของเราไม่

                  ให้เราต้องทรมานจาก อาการแพ้  เช่น  โรคภูมิแพ้ , ไซนัส  , โรคไขข้อ  เป็นต้น

 

3.    3.  ชะลอความแก่  เพิ่มมัลติ-เอนไซม์ในระบบร่างกายของเราเพิ่มต่อต้านออกซิเดชันในการกำจัดอนุมูล

            อิสระเพิ่มคงความอ่อนเยาว์

           - คืนสมรรถนะภาพในการเยียวยาวและรักษาตัวเอง  เพิ่มความสามารถในการเผาผลาญอาหาร เสริม

             สร้างและฟื้นฟูของระบบของร่างกาย อีกทั้งยังซ่อมแซม ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายกลับมามีชีวิตใหม่

             เห็ดหลินจือแดงสามารถที่จะล้างหลอดเลือดที่อุดตัน และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดที่จะไป

             เลี้ยงหัวใจและอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

          - ปรับร่างกายให้ลงตัว

 

เห็ดหลินจือจึงมีความปลอดภัยสูงมาก ไม่เป็นพิษ สามารถบริโภคได้ในระยะยาว  

การทำงานของเห็ดหลินจือจะทำงานแบบ 2ทิศทาง สามารถที่จะรับมือกับสภาวะสุขภาพที่แตกต่างกัน  

เพราะมันจะลงไปลึกถึงระดับเซลล์ของเรา  เห็ดหลินจือสามารถรักษาโรคที่ตรงข้ามกัน  

เช่น  ความดันโลหิตสูง – ต่ำ  ระบบภูมิคุ้มกันที่ผลิตออกมามากหรือน้อยเกินไป  เป็นต้น

 

 

  

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2013 - กระทรวงสาธารณะสุขได้แนะนำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง หันมาดื่ม

“น้ำเห็ดหลินจือแดง  เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายในการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งในร่างกาย


        อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.สมชาย นิจพานิช กล่าวว่า ผลการวิจัยล่าสุด

เกี่ยวกับเห็ดหลินจือแดงและการใช้ในการรักษาโรคมะเร็งพบว่า ในเห็ดหลินจือแดงมีสารที่ช่ือว่า

Polysaccharides (โพลีแซคคาไรด์) ซึ่งสามารถเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายและยังทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

และยังพบอีกว่าหลินจือมีสาร Triterpene(ไตรเทอร์พินอยด์) ซึ่งสามารถหยุดยั้งการเติบโตของเซลล์

มะเร็ง และสารสกัดจากสปอร์สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันและไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปกติอีกด้วย


        ดร.สมชาย ยังกล่าวอีกว่าผลการวิจัยในการใช้เห็ดหลินจือฆ่าเซลล์มะเร็งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คาดว่าน่าจะได้บทสรุป เร็วๆนี้   การศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของเห็ดหลินจือแดงของไทย

แสดงให้เห็นว่าเห็ดหลินจือแดงยังช่วยควบคุมการแพร่กระจายของผู้ป่วยมะเร็งที่ปอดและ

ลำไส้ใหญ่ ซึ่งเห็ดหลินจือแดงมีความปลอดภัยสูงในการในการบริโภคระยะยาวอีกด้วย

 


(Cr.thainews.prd.go.th)

 

ทานเห็ดหลินจือสกัดของ AU Farm มาจะครบ 1 ปีแล้วค่ะ

 

เคยเป็นแอร์โฮสเตส กลางคืนบิน กลางวันนอน นาฬิกาชีวิตเสีย ทำให้ป่วยบ่อยมากๆ เป็นหวัด ปวดเมื่อยเนื้อ

ตัว ประจำเดือนมาไม่ปกติ  รู้สึกว่าตัวเองแก่ ผิวพรรณเสียไปหมด

เริ่มหาข้อมูลว่ามีอาหารเสริมหรือวิตตามินอะไรช่วยได้ จนได้มาเจอหลินจือสกัดของ AU Farm นี่แหละค่ะ

 

หลังจากทานมาได้ 3 เดือนรู้สึกร่างการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาก อาการหวัดที่เป็นบ่อยๆ ก็ไม่เป็นอีกเลย อาการ

ปวดเมื่อยตัวหายเป็นปลิดทิ้ง ประจำเดือนเริ่มมาเป็นปกติ ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสมากกว่าก่อนทาน

เยอะเลยค่ะ

 

ปัจจุบันไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสแล้ว ก็ยังทานอยู่ สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ จริงๆ กระปี้กระเปล่าสดใส เดินทางไป

ไหนก็ไม่เคยลืมที่จะพกไปทานด้วยตลอดเลยค่ะ 

 

(ปล. ข้อความข้างต้นเป็นการรีวิวจากผู้ทานจริง ทาง AU Farm ไม่ได้จ้างมาหรือแต่งเติมข้อมูลแต่ประการ

ใดผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงแล้วแต่บุคคล)

 

 

 

 
...   เป็นมะเร็งเต้านมค่ะได้รู้จักเห็ดหลินจือสกัดของ AU Farm และทานมาตลอดทำให้สุขภาพแข็งแรง

      ไม่อ่อนเพลีย ไม่ตรวจพบเเซลมะเร็ง ใครที่ยังไม่เลือก

..    ตัดสินใจทานเถอะค่ะถึงไม่เป็นมะเร็งก็ทานได้เพื่อสุขภาพของเรา

(ขอขอบคุณคุณจุรีรัตน์ ค่ะ)

 

(ปล. ข้อความข้างต้นเป็นการรีวิวจากผู้ทานจริง ทาง AU Farm ไม่ได้จ้างมาหรือแต่งเติมข้อมูลแต่

ประการใด ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงแล้วแต่บุคคล


 

                  

 

1) เห็ดหลินจือแดงอบแห้ง

 

 

 

  2) เห็ดหลินจือแดงสกัดชนิดแคปซูล 

WEBBOARD

ARTICLE

<<<< AU Farm ออกบูธที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ >>>>
03 พ.ค. 2559
<<<< AU Farm ออกบูธที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ >>>> ขบวนพาเหรดสินค้า AU Farm ประกอบไปด้วยสารกลุ่มโพลีแซคคาไลด์ไตรเตอพีนอยด และโปรตีนเข้มข้น ส่งตรงมาช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง และเนื้องอก โดยตรงกระตุ้นให้ร่างกาย สร้างระบบภูมิ…
เห็ดทางการแพทย์ กระแสการดูแลสุขภาพที่น่าจับตามอง
30 เม.ย. 2559
<<<เห็ดทางการแพทย์ กระแสการดูแลสุขภาพที่น่าจับตามอง>>> ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพของคนไทยในดูจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพด้วยสิ่งที่มาจากธรรมชาติ เห็ดทางการแพทย์เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะคุ้นหูกันบ้างแล้วแต่สำห…
<<<วันนี้วันสุดท้ายแล้วกับบูธ AU Farm ที่โรงพยาบาลเวชธานี>>>
26 เม.ย. 2559
<<<วันนี้วันสุดท้ายแล้วกับบูธ AU Farm ที่โรงพยาบาลเวชธานี>>> ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น.อาคาร 1 ชั้น 1 พบกับสินค้าราคาพิเศษ เฉพาะในงานนี้เท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลกับทาง AU Farm 1.โทร 086-565-5428 , 02-116-6221 (สามารถโทรได้ตลอ…
<<< ไขข้อสงสัย! ทำไมเราถึงเป็นโรค "ภูมิแพ้" >>>
21 เม.ย. 2559
<<< ไขข้อสงสัย! ทำไมเราถึงเป็นโรค "ภูมิแพ้" >>> เอะอะ ๆ ก็จาม น้ำมูกไหล ผื่นแดงขึ้นตามตัว แขนขา คอ อาการเหล่านี้คนที่เป็น“ภูมิแพ้” เท่านั้นที่จะเข้าใจ สาเหตุของโรคภูมิแพ้มาจากไหนรักษาให้หายขาดได้ไหม แล้วทำอย่างไรถึงจะไม่…
"เห็ดหลินจือแดง" ต้านมะเร็ง ไร้ผลข้างเคียง
16 เม.ย. 2559
"เห็ดหลินจือแดง" ต้านมะเร็ง ไร้ผลข้างเคียง เห็ดหลินจือแดง สามารถช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งได้ทุกชนิด เนื่องจากเห็ดหลินจือมีออกซิเจนปริมาณสูง สารออร์แกนิค เยอรมาเนี่ยม จะช่วยไปรักษาสมดุลรอบ ๆ เซลล์มะเร็ง ช่วยให้เซลล์เหี่ยวหรืออย่างน้อย ที่สุดก็…

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม7,439 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด4,204 ครั้ง
เปิดร้าน2 ส.ค. 2557
ร้านค้าอัพเดท21 ต.ค. 2559
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านสมุนไพร by AU Farm
สมุนไพร by AU Farm
สมุนไพรเห็ดหลินจือ by AU Farm เราจำหน่ายเห็ดหลินจือ Organic ทั้งแบบอบแห้งและแบบแคปซูล
เบอร์โทร : 094-985-4541
อีเมล : info@aufarm.net
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top